Vi har genomfört nya personuppgiftslagen GDPR (EU)
Personuppgiftsansvarig är Jeanette Rixsmeden. Dataskyddsombud är Owe Björkman.

Vi behöver personuppgifter om dig, för att säkerställa identifiering vid ögonundersökningar, optiska ordinationer och köp av optiska produkter.  Din kund/patientjournal är även säkerställd enligt patientjournallagen. Patientjournallagen kräver patientsekretess och nu genom GDPR förstärks gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vår databas har t ex alltid varit krypterad  och pappersdokument som innehåller personuppgifter destrueras genom dokumentförstörare.

Vi har fått dina uppgifter från dig eller tidigare verksamheten Optico. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, t ex ögonläkare vid remiss, patientskadenämnden och ARN, eller om vår verksamhet övertas av annat bolag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Om du önskar ändra dina personuppgifter eller för att begära att vi begränsar behandlingen (stänga av kallelsesystemet, s.k. unsubscribe), gör du enklast genom att emaila med unsubscribe i ämnesraden eller använd kontaktformuläret. Skriv födelsedag men inte sista siffrorna.

Vi respekterar era kontaktkanaler emailadress/mobiltelnr genom att vi hör av oss sparsamt. Vi återkallar linsbärarna ett år efter förra ögonkollen, men sänder er inte en förbokad tid, utan man hör av sig själv och bokar tid per telefon 0856614591. Ni får ett email innan vi stänger för sommaren och julen. I övrigt endast vid planerad order eller begärd produktlansering.

Om du behöver få kopia på dina journaluppgifter så begär du det och kan avhämta en papperskopia på Läkarhuset eller sänd oss förfrankerat adresserat kuvert. Av säkerhetsskäl (Patientjournallagen+GDPR) emailas inga uppgifter med oss som avsändare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.